Bakan 24-25-26 Dönem 30 Bin Polis Alınacak! 15 Bin POMEM Polis Alımı Mart Ayındaİçişleri Bakanı İlk alım 15 bin POMEM polis alımı Mart ayı 2019 içerisinde yapılacak dedi.

A+A-

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) Polis Alımı ile ilgili açıklama yaptı. 24.dönem, 25.dönem, 26.dönem 30 bin POMEM polis alımı yapılacak dedi. 15 bin POMEM polis alımı Mart 2019 olarak yapılacağını açıkladı. Kadro ve kontenjan dağılımını duyurdu.POMEM başvurularının başlayacağını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Açıkladı. EGM’nin ihtiyacı olan polis kadroları için kadın, erkek polis memuru adaylarını ilgilendiren 2019 Polis alımları için kontenjan arttırıldı.POMEM ‘de yapılan 15 bin polis alımının kadın-erkek kadro dağılımını verdi. 13 bin 500 erkek, bin 500 kadın olmak üzere toplamda 15 bin polis memuru adayı POMEM’e alınacak dedi.

Polis olmak isteyen adaylar, yaş şartının 32’ye çıkarılması yönünde taleplerini dile getirirken, diğer taraftan ön lisans mezunu adaylar da KPSS puanlarının 60’a düşürülmesi yönünde sosyal mecra üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor. Fakat bu konuda henüz bir düzenleme yada açıklama gelmedi.2019 Polis alımları ve 24. Dönem POMEM başvuruları ile ilgili polis adayları yetkililerden gelecek yeni açıklamaları bekliyor. Bakan Soylu tarafından yapılan açıklamada polis alımlarının devam edeceği duyurmuştu. 24. 25 ve 26. dönem POMEM kapsamında Polis Akademisi bünyesine 30 bin öğrenci, polis olarak yetiştirilmek üzere alınacak. Alınacakların görev alanları.İdari Büro Amirliği.Öğrenci Adaylığı Büro Amirliği,Eğitim Büro Amirliği,İşlemler Büro AmirliğiKomiser Yardımcılığı Eğitim Büro Amirliği.Öğrenci Adaylığı Büro Amirliğinin görevleriÖğrenci Adaylığı Büro Amirliği;Sınavı kazanan öğrenci adaylarının eğitim merkezlerine planlamasını yapmak,Sınavı kazanan öğrenci adaylarının, sağlık kurulu raporu aldırılmasını ve raporların Sağlık İşleri Başkanlığına incelettirilmesini sağlamak,Öğrenci adaylarından sağlık kurulu raporu olumsuz olanlar, raporunu tamamlamayanlar ile adaylıktan vazgeçenler hakkında gerekli işlemleri yürütmek,Öğrenci adaylarının güvenlik tahkikatlarının yaptırılmasını sağlamak,POMEM Müdürlüklerine planlanan öğrencilerin kesin kayıt yaptırana kadar tüm bilgilerinin takip edilmesi ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.Öğrenci adaylarının askerlik işlemlerini yürütmek.Öğrenci adaylarının taahhütname ve kefalet senedi ile ilgili işlemlerini yaptırmak,Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistikî bilgi hazırlamak,Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak, ile görevlidir.Eğitim Büro Amirliğinin görevleriEğitim Planlama ve Geliştirme Büro Amirliği;POMEM’lerin dönemlik eğitim-öğretim takvimini hazırlamak,Okutulacak dersleri ve eğitim öğretim müfredatını belirlemek,Mesleki ihtiyaç ve gelişmelere göre gerekirse diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak müfredatların geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,POMEM eğitimlerinde kullanılacak kaynak kitap ve yardımcı malzemelerin belirlenmesi ve temin edilmesi için gerekli çalışmalar yapmak/yaptırmak,Mezuniyet başarı derecesinin belirlenmesinde esas alınacak ders sıralamasını yapmak,Polis meslek eğitimlerinin geliştirilmesini sağlamak, görüş ve önerilerde bulunmak amacıyla yerinde incelemeler yapmak/yaptırmak,Şube Müdürlüğünün görev alanına giren konularda araştırma yapmak ve önerilerde bulunmak.POMEM’den mezun olan öğrencilerin Uygulamalı Mesleki Eğitim Programlarını hazırlamak ve uygulanmak üzere ilgili birimlere göndermek,Uygulamalı mesleki eğitim sonu raporlarını incelemek/inceletmek,Uygulamalı mesleki eğitimlerde görülen ve yaşanan eksikliklerin tespit edilerek program geliştirme çalışmaları yapmak,Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistiki bilgi hazırlamak,POMEM’lerde derse giren eğiticilere yönelik verilebilecek her türlü kurs, seminer, konferans gibi faaliyetlerin koordinesini sağlamak,POMEM’lerdeki öğrencilere yönelik yapılacak olan ders dışı faaliyetler ve etkinlikleri koordine etmek,Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak,ile görevlidir.İşlemler Büro Amirliğinin görevleriİşlemler Büro Amirliği;POMEM kapasiteleri ve Personel Dairesi Başkanlığından alınacak kadro miktarına göre eğitime alınacak erkek ve bayan öğrenci sayısını belirlemek ve sınav işlemleri için ilgili birime göndermek,08/05/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen, öğrencilerin izinler dışında kalan izinleri ve sosyal faaliyetleri ile ilgili işlemleri yapmak,POMEM ve Polis Eğitim Merkezlerinin personel, öğrenci, fiziki mekan, araç ve gereçlerine ilişkin istatistikî kayıtları tutmak,PEM’ler ile ilgili işlemleri takip etmek,Eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerin sonradan ortaya çıkan rahatsızlıkları ile ilgili işlemleri Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek,Öğrencilerin diploma, öğrenci kimlik kartı ve benzeri matbu evraklarını bastırmak ve dağıtmak,Mezun olan öğrencilerin atanması ile ilgili işlemleri Personel Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek,POMEM’lerin personel ve eğitici ihtiyacını tespit ederek ilgili Daire Başkanlığına atama işlemleri için talepte bulunmak,Eğitim merkezlerinin teşkilatın diğer birimleri ve kamu kuruluşları ile faaliyetlerini koordine etmek,POMEM Müdürlüklerine kesin kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyetine kadar tüm bilgilerinin takip edilmesi ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.Öğrencilere disiplin kurulu tarafından verilen POMEM’den çıkarma cezası ile ilgili işlemleri yürütmek ve arşivini tutmak,Giriş şartlarını taşımadıkları sonradan belirlenen, girişle ilgili nitelikleri sonradan kaybeden, POMEM’den ayrılan veya ilişiği kesilen öğrencilerle ilgili işlemleri yürütmek ve arşivlemek,Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistiki bilgi hazırlamak,Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak, ile görevlidir.Komiser Yardımcılığı Eğitim Büro Amirliğinin görevleriKomiser Yardımcılığı Eğitim Büro Amirliği;Kursun planlanacağı eğitim birimlerini tespit etmek ve kursiyer planlaması yapmak.Kursa katılmaya hak kazanan personel ile ilgili onay ve tebligat işlemlerini yapmak,Komiser yardımcılığı kursunu kazanan kursiyerler hakkında adli ve idari soruşturma olup olmadığı ile ilgili işlemleri takip etmek.Kurs çalışma takvimini hazırlamak,Kursta okutulacak dersleri belirlemek, müfredatı oluşturmak ve kitap/kaynakça hazırlamak/hazırlatmak,Kursiyerlere yönelik ders saatleri dışında verilecek olan ders dışı eğitim, konferans ve seminerlerle ilgili işlemlerinin takip edilmesini ve yürütülmesini sağlamak,Kurs sonu uygulamalı eğitim programını hazırlamak, uygulanmasını sağlamakUygulamalı eğitim sonu raporlarını incelemek/inceletmek,Uygulamalı eğitimlerde görülen ve yaşanan eksikliklerin tespit edilerek program geliştirme çalışmaları yapmak,h) Kursiyerler için diploma/sertifika hazırlamak, bastırmak ve düzenlenmesini sağlamak,Kursun ve müfredatların iyileştirilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak/yaptırmak,Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistiki bilgi hazırlamak,Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak.İlanlar yayınlandığı zaman sayfamız ve sosyal medyalarımız aracılığı ile takip edebilirsiniz.
Kaynak: Bakan 24-25-26 Dönem 30 Bin Polis Alınacak! 15 Bin POMEM Polis Alımı Mart Ayında

Kategoriler: HABERLER

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir